The Language Processing Group of the Open University of Catalonia (Department of Catalan Language and Literature) is an interdisciplinary group of linguists, computer-scientists and computational linguists that currently aims to carry research on the processing of human language, either by the mind or the machine. This is the classical scenario of research at the intersection of language and cognitive science, in our case focusing both on cognitive linguistics and on the application or representation of linguistic knowledge to natural language processing by computers.

The LPG is a member of the inter-university research group GRIAL.

The LPG is a member of META (A Network of Excellence forging the Multilingual Europe Technology Alliance)

Current Research projects:

          http://grial.uab.es/projectes.php?idioma=in&idioma=cat

Current Development & Innovation projects:

- InLector: Llibres electrònics bilingües i amb suport audio. Projectes d’Innovació Docent Programa APLICA 2013 (UOC. Vicerectorat de Recerca i Innovació). Main researcher: Marta Coll-Florit (UOC)

Former projects:

- SKR (Representación del conocimiento semántico). Ministerio de Ciencia e Innovación. TIN2009-14715-C04. (2010-2012). Main Researcher: Salvador Climent (UOC).

- AVI.cat (Assessor virtual per a la millora de la redacció en català). Projectes d’Innovació Docent Programa APLICA 2011 (UOC. Vicerectorat de Recerca i Innovació). Main researcher: Antoni Oliver (UOC)

- Cerca automàtica d'informació rellevant per respondre les consultes que rep un consultor. Projectes d'Innovació Docent (UOC). Programa APLICA 2010. Main researcher: Salvador Climent (UOC)

- KNOW. Desarrollo de tecnologias multilingues a gran escala para la comprension del lenguaje. Ministerio de Educación y Ciencia. TIN2006-15049-C03-02. (2006-2009) Main Researcher:  Eneko Agirre (UPV-EHU)

- Contract with TERMCAT for developing the terminological lexicon "Lèxic de les comunitats europees" ['European Communnities Lexicon']. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/27/Presentacio/. (2009). Main Researcher:Antoni Oliver (UOC)

- Integració de tecnologia per a la creació d’espais virtuals de comunicacio multilingües amb traducció automàtica (2007) CAT_CdL_Catedra_Multilingüisme_07. Main Researcher:Antoni Oliver (UOC)

- Anotación semántica de los nombres y adjetivos del corpus SENSEM. Plan nacional de I+D+I (2008-2011) Ministerio de Ciencia e Innovación (2009-2010)

- AMEDIDA. Desarrollo de un sistema de transformación de contenidos, a medida de los usuarios. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. PROFIT Programme. Programa Nacional de Tecnologías de Servicios de la Sociedad de la Información. FIT-350201-2004-6. (2004-2005). Main Researcher: Ramón Recio Ciuró (Tecsidel S.A.)

- Anàlisi del discurs a internet: aprenentatge i ús de la llengua catalana a la xarxa. Generalitat de Catalunya (DURSI). ACES Programme. 2003ACES 00100. (2004) Main Researcher: Salvador Climent (UOC)

- MEANING: Developing Multilingual Web-Scale Language Technologies. UE. IST Programme. FP5. IST-2001-34460 (2002-2005). Main Researcher: German Rigau (UPV-EHU)

- INTERLINGUA: Desenvolupament, avaluació, experimentació i aplicació de tècniques per a la traducció automàtica no supervisada i el tractament de la informació textual. IR226-IN3. (2002-2003). Main Researcher: Salvador Climent (UOC)