Salvador Climent  

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)   
Av. Tibidabo 39-43   
08035 BARCELONA   
 
scliment@uoc.edu