Seminar: Python programming & NLP (2013/2014).

Seminari sobre Tractament Automātic del Llenguatge (TAL) (2010-)

Seminari de Lingüística Cognitiva (2007/2008)

shot186.gif (7675 bytes)
Seminari de Processament del Llenguatge (2006/2007)
discrete.jpg (81305 bytes)